Ogłoszenie 500+, FA, ŚR, SZO - NOWY OKRES

OGŁOSZENIE

Wnioski o ustalenia prawa do:

* Świadczenia wychowawczego (500+)

* Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

* Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego

na nowy okres będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r.