Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

            Do konkursu na stanowisko Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej wpłynęła  jedna oferta:

  1. Pana Krzysztofa Kapusty, zamieszkałego w Kuźni Raciborskiej

Kandydatura spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na powyższe stanowisko.

 

                                                                                                                      Dyrektor MOPS

                                                                                                                     (-) Zbigniew Grygier