OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA (Z-CY DYREKTORA) REFERATU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Kuźni Raciborskiej, do zatrudnienia na stanowisku       

           

Kierownika (Z-cy Dyrektora) Referatu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

wybrany został Pan Krzysztof Kapusta, zamieszkały w Kuźni Raciborskiej.

 

Uzasadnienie wyboru:

            Pan Krzysztof Kapusta jako jedyny złożył aplikację o w/w stanowisko. Spełnił wszystkie wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Kierownika (Z-cy Dyrektora) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, posiada duże doświadczenie w pracy w pomocy społecznej a także szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat prezentował swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pan Krzysztof Kapusta osiągnął najwyższą, możliwą do uzyskania liczbę punktów.

 

                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                                                MOPS

                                                                                                                   /-/ mgr Zbigniew Grygier

 

 

Kuźnia Raciborska, 13.11.2018 r.