Informacja dotycząca pomocy poszkodowanym z powodu huraganowych wiatrów 10/11.03.2019r. Termin składania wniosków do 5.04.2019

OGŁOSZENIE

Wnioski o pomoc (klęska żywiołowa)

  1. Rodziny i osoby samotne, które poniosły znaczne straty w gospodarstwach domowych i znalazły się w szczególnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o własne środki mogą składać wnioski o pomoc w postaci zasiłku celowego w siedzibie MOPS przy ul. Powstańców 15 w Kuźni Raciborskiej.
  2. Wnioski dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie www.mops-kuznia.pl
  3. Protokoły szacowania strat komisji powołanej przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nie uprawniają do wszczęcia postępowania w sprawie pomocy. Pomoc mogą otrzymać tylko osoby, które złożą oddzielny wniosek.
  4. Termin składania w/w wniosków obowiązuje do dnia 5 kwietnia 2019r.

 

 

Zasady

Zasady

Informacja