Ogłoszenie 500+, FA, ŚR, 300+ - NOWY OKRES

Referat Świadczeń i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

- świadczeń wychowawczych ( program 500 +) na okres 2019/2021,

- świadczeń rodzinnych na okres 2019/2020,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres 2019/2020,

- świadczeń Dobry Start ( program 300 +) ,

 

Można składać od:

- 01 lipca 2019 r. w formie elektronicznej – a więc za pomocą systemu teleinformatycznego ePUAP, Emp@tia, banków krajowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania wniosków drogą elektroniczną.

- od 01 sierpnia 2019 r. w formie papierowej – a więc należy pobrać formularz wniosku
na w/w świadczenia, wypełnić go i złożyć w Referacie Świadczeń i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej.