MOPS poszukuje osób mogących podjąć się pracy na umowę zlecenie w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

OGŁOSZENIE

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej poszukuje osób mogących podjąć się pracy na umowę zlecenie w charakterze asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Wymagania kwalifikacyjne:

a) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

b) osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Kuźni Raciborskiej przy ul. Powstańców 15, tel. 32 4191073 wew. 28  p. Krzysztof Kapusta.