INFORMACJA - Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

 

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej informuje, że w związku z brakiem środków finansowych nie zostanie zachowany ustawowy termin 30-stu dni na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy i inne rodzaje biomasy).