POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM WAŻNE INFORMACJE

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE ZIMOWYM WAŻNE INFORMACJE

Okres jesienno - zimowy  to czas, w którym osoby bezdomne szczególnie są narażone na utratę zdrowia i życia w wyniku odmrożenia i wychłodzenie organizmu. Dlatego,
w działaniach związanych z pomocą osobom bezdomnym przed utratą zdrowia lub życia w okresie zimy, niezbędny jest wysiłek każdego człowieka, który jest wrażliwy na problemy ludzkie a także działania wszystkich służb tj. policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe, pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych.
Zima to czas szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych. Trudne warunki atmosferyczne, w tym znaczne spadki temperatur, opady śniegu i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia osób pozostających w kryzysie bezdomności jak również starszych, samotnych i niezaradnych życiowo. Każdej zimy osoby bezdomne szukają schronienia w piwnicach, na strychach, klatkach schodowych, opuszczonych budynkach. Wielu z nich próbuje przetrwać ten trudny okres w altanach ogrodowych.
W związku z powyższym prosimy o informowanie  policjantów lub pracowników socjalnych o zauważonych osobach bezdomnych, które są narażone na wychłodzenie organizmu.

Każda osoba bezdomna może uzyskać pomoc w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej w postaci skierowania do schroniska dla osób bezdomnych.

• Osoby bezdomne mogą korzystać również ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłki celowe)

• Osobom bezdomnym można przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej celem uzyskania możliwości bezpłatnego leczenia, w tym leczenia szpitalnego. Prawo do świadczeń przyznawane jest również na wniosek świadczeniobiorcy, czyli podmiotu leczniczego.

• Każda osoba bezdomna uzależniona od alkoholu ma możliwość podjęcia leczenia uzależnień w poradniach zdrowia psychicznego oraz poradniach uzależnień.

• Osoby bezdomne mogą być objęte pomocą w formie pracy socjalnej, czyli indywidualnego wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej ma zawarte umowy na udzielenie schronienia z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Dom Nadziei” ul Sportowa 136/1, 44-273 Rybnik oraz z Stowarzyszeniem im. św. Jana Pawła II- Pomoc Potrzebującym- Rybnicki Bank Drugiej Ręki ul. 1 Maja 80, 44-206 Rybnik.

Informację dla osób bezdomnych w Gminie Kuźnia Raciborska można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, dzwoniąc pod numer telefonu:  32 419-10-73.
Dostępna jest także całodobowa infolinia dla osób bezdomnych pod numerem telefonu  987.
Można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Nie bądźmy obojętni!