Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze wzrośnie do 800 zł

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze wzrośnie do 800 zł

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada podwyższenie świadczenia wychowawczego (500 plus) do kwoty 800 zł. Wyższe świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przez ZUS od 1 stycznia 2024 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodziców/opiekunów dziecka. 

Obecnie świadczenie wychowawcze wynosi 500 zł. Zgodnie z uchwaloną już wcześniej nowelizacją od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) zostanie automatycznie podwyższone do 800 zł. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku. 

ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą 2 stycznia 2024 r., a kolejne - 4 i 7 stycznia przyszłego roku. Po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Świadczenie wychowawcze w wyższej kwocie (800 zł) otrzymają osoby, którym według stanu na 1 stycznia 2024 r. przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości (800 zł) ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.