Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko „asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

OGŁOSZENIE

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

Oferta pracy – „asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

I. Wymagania niezbędne:

 1. Asystentem osobisty osoby z niepełnosprawnością może być osoba, która posiada:

a/ posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej¹, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

b/ posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
 3. nieposzlakowaną opinie,
 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. dodatkowo: posiada prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. znajomość topografii Gminy Skąpe.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej:
  1. korzystanie z toalety,
  2. mycie głowy, mycie ciała, kąpiel;
  3. czesanie;
  4. golenie;
  5. wykonywanie nieskomplikowanych elementów makijażu;
  6. obcinanie paznokci rąk i nóg;
  7. zmiana pozycji, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku;
  8. zapobieganie powstania odleżyn lub odparzeń;
  9. zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych;
  10. przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów(w tym poprzez PEG i sondę);
  11. słanie łóżka i zmiana pościeli.

 

 1. wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie:
  1. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci;
  2. dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie);
  3. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – mycie okien maksymalnie 2 razy w roku;
  4. utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.);
  5. pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby z niepełnosprawnością);
  6. podanie dziecka do karmienia, podniesienie, przeniesienie lub przewinięcie go;
  7. transport dziecka osoby z niepełnosprawnością np. odebranie ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby z niepełnosprawnością).

 

 1. wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:
  1. pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością;
  2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym;
  3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym;
  4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu;
  5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami;
  6. transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta.

 

 1. wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:
  1. obsługa komputera, tabletu, telefonu komórkowego i innych urządzeń i przedmiotów służących komunikacji;
  2. wyjście na spacer;
  3. asystowanie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.;
  4. załatwianie spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy np. w rozmowie z urzędnikiem w przypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wsparcie w wypełnianiu formularzy, asysta podczas rozmowy kwalifikacyjnej;
  5. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się;
  6. notowanie dyktowanych przez osobę z niepełnosprawnością treści ręcznie i na komputerze;
  7. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni itp.;
  8. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych w obecności osoby z niepełnosprawnością;
  9. w razie potrzeby wsparcie w zakresie wypełniania ról społecznych i podejmowania codziennych decyzji.

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

 1. umowa zlecenie,

Pytania kierować można do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej  osobiście lub pod nr telefonu: 32 4191073.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie MOPS, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko - asystenta osobisty osoby z niepełnosprawnością - 2024” lub listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuźnia Raciborska w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 13 lutego 2024 r. do godziny 15.00. lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).