Artykuły

ZGKiM

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej

47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6
Czas pracy zakładu: poniedziałek - piątek, w godz. 7:00 - 15:00
Dyrektor ZGKiM przyjmuje w ramach skarg i wniosków we wtorki w godz. 13:00 - 15:00

Telefony kontaktowe:
Dyrektor, Sekretariat, Kadry
tel/fax: 32 419 13 26
Dział Eksploatacyjno -Administracyjny
32 419 13 46
Dział Remontowo - Usługowy
32 419 13 68, 32 419 14 72
Dział Finansowo - Księgowy, Kasa
32 419 13 10